UCI-VNA xin mến chào các bạn…

Để duy trì và thắt chặt tình thân hữu giữa những cựu sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp từ đại học UCI, nhóm UCI-VNA được thành lập với mục đích gây dựng một môi trường sinh hoạt và  liên kết tình bằng hữu xa gần.

Upcoming event:

June 6th Reunion event

Advertisement