Let’s get reconnected… Calling for UCI-VNA members

Let’s get reconnected…

Attn: Alumni Members

Là sợi dây liên kết giữa các bạn bè thân hữu, trang UCI-Vietnamese Alumni Members chính là nơi mà chúng ta sẽ nhìn lại được những khuôn mặt thật ngây ngô, thật dễ thương của ngày nào và đây cũng là nơi mà chúng ta có thể tìm lại nhau. Để có được hình ảnh hoặc những chi tiết này, xin các bạn gởi về cho UCI-VNA Webmaster qua địa chỉ ucivna@gmail.com với những chi tiết sau đây về chính mình:

(Note: These are optional, suggestions only. Please send us any information of yourself that you would like to share with other UCI-Vietnamese Alumni 😉 This is a great way of reconnecting with old friends… )

* First and Lastname, nickname (if prefer) (ex. Nguyễn Minh Nguyệt, tự Nguyệt Ròm)
* Graduation Class and Year (ex. Information of Computer Science, 1985)
* Contact information via email ( ex. nguyet_han2003@yahoo.com)
* A brief biography or perhaps some information that you would like to share with others UCI-VNA Anteaters.

Make sure to visit our Alumni Member Page: https://ucivna.wordpress.com/alumni-members/

Advertisement