“Thuo Hoc Tro-UCI days” Slide show shown @ UCIVNA Reunion June 6, 2010

strictly for UCI-VNA;
Thuở Học Trò-UCI Days” slide show shown at the UCI-VNA Reunion June 6, 2010 at UCI Pacific BallRoom

Slide show produced by Mary-Rose Thiên Hương Hoàng

Enjoy!

“Trung Vuong Khung Cua Mua Thu” & “Yeu Ca’i De`n Cu`”

Song: “Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu” performed by Thien Huong & followed by Nam Hải with “Yêu Cái Đèn Cù“. These performances took place at the UCIVNA 2010′s reunion party.

Thiên Hương đã đưa chúng ta trở lại với những kỷ niệm của thời áo trắng qua nhạc phẩm “Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu” và tiếp theo là nhạc phẩm “Yêu Cái Đèn Cù” do giọng ca trầm ấm của Nam Hải. Những tác phẩm này đã được các bạn của nhóm UCIVNA trình diễn trong buổi hội ngộ 2010 vừa qua.

Enjoy!

Advertisement

“Chuyen Tinh Buon” & “Trai Tim Nguc Tu”

Song: “Chuyen Tinh Buon” performed by Hưng & followed by Thùy Trang with “Trai Tim Nguc Tu“. These performances took place at the UCIVNA 2010′s reunion party.

Nhạc phẩm “Chuyện Tình Buồn” qua sự trình diễn của Hưng và tiếp theo là tiếng hát ngọt ngào của Thùy Trang qua nhạc phẩm “Trái Tim Ngục Tù”. Những tác phẩm này đã được các bạn của nhóm UCIVNA trình diễn trong buổi hội ngộ 2010 vừa qua.

Enjoy!

“Bonjour VN” & “Va Con Tim Da Vui Tro Lai”

Song: “Bonjour Vietnam” performed by Diem Khanh & followed by the awesome saxophone performace by Richard and Dat with “Va Con Tim Da Vui Tro Lai” (Duc Huy). These performances took place at the UCIVNA 2010′s reunion party.

Nhạc phẩm “Bonjour VN” do Diễm Khanh trình diễn và tiếp theo là tiếng kèn Sax của Richard và Đạt qua bài “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại” (Đức Huy) đã được các bạn trình diễn trong buổi hội ngộ của nhóm UCIVNA 2010′s Reunion vừa qua.

Enjoy!

“Dem Nay Ai Dua Em Ve” performed by Trieu

Song: “Dem Nay Ai Dua Em Ve” (Nhat Ngan), performed by Trieu at the 2010′s reunion party.

Nhạc phẩm “Đêm Nay Ai Đưa Em Về” (Nhật Ngân) do Triệu trình diễn trong buổi 2010′s Reunion vừa qua.

Enjoy! 😉

“Dong Xanh” perfomed by Thinh, Vinh & Loc

Song: “Green Field” (Brothers Four), Vietnamese lyrics by Le Huu Ha, performed by Thinh, Vinh & Loc at the 2010′s reunion party.

Nhạc phẩm “Đồng Xanh” (Brothers Four) nhạc ngoại quốc, Lời Việt: Lê Hựu Hà do Thịnh, Vinh và Lộc trình diễn trong buổi 2010′s Reunion vừa qua.