“Trung Vuong Khung Cua Mua Thu” & “Yeu Ca’i De`n Cu`”

Song: “Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu” performed by Thien Huong & followed by Nam Hải with “Yêu Cái Đèn Cù“. These performances took place at the UCIVNA 2010′s reunion party.

Thiên Hương đã đưa chúng ta trở lại với những kỷ niệm của thời áo trắng qua nhạc phẩm “Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu” và tiếp theo là nhạc phẩm “Yêu Cái Đèn Cù” do giọng ca trầm ấm của Nam Hải. Những tác phẩm này đã được các bạn của nhóm UCIVNA trình diễn trong buổi hội ngộ 2010 vừa qua.

Enjoy!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: