Cung chúc Tân Xuân – Tân Mão – Happy New Year!

Cung chúc Tân Xuân – Tân Mão – Happy New Year!

CUNG  kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC   mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN   niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN   mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN  chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ   gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ   anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện trọn đời đẹp ước mong.


ucivna 

 

Advertisement