The UCI Vietnamese American Alumni Chapter

VietZotUCI@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/UCIVietAmAlumni

https://www.instagram.com/_ucivietamalumni_/

2020 UCI VAAC Reunion

Dear anteaters,

Heartfelt thank you to those who showed up and/or helped out with the wonderful 2020 reunion.  To those who could not make it, hope to see you at the next reunion.

Please join and support the UCI VAAC by following this link:
https://www.facebook.com/groups/UCIVietAmAlumni/

Happy Tết to you and yours!

Advertisement

UCI-VNA xin mến chào các bạn…

Để duy trì và thắt chặt tình thân hữu giữa những cựu sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp từ đại học UCI, nhóm UCI-VNA được thành lập với mục đích gây dựng một môi trường sinh hoạt và  liên kết tình bằng hữu xa gần.

Upcoming event:

June 6th Reunion event