“Tinh Yeu & Nhan Loai” Tam Tau That Tinh UCI-VSA (1987)

“Tam Tấu Thất Tình” Performed by Tân, Thịnh  Tú during 1987’s OCC Văn Nghệ “Tình Yêu & Nhân Loại”

Part 1:

Part 2:

UCI-VSA Van Nghe Tet 1989

UCI-VSA Van Nghe Tet 1989

Part 1:

Part 2:

Part 3:

Part 4:

UCI-VSA Post-Election Activities (1982, 1983)

UCI-VSA Post-Election Activities in 1982, 1983

1982 Post-Election Gathering

“Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà” performed by Chị Bích Liên at Post UCI-VSA Reception in 1983

UCI-VSA 1984 Tet Festival & 30-4

UCI-VSA 1984 Tet Festival Introduction:

UCI-VSA 1984 Tet Festival Skit:

“Hội Trùng Dương” performed by UCI-VSA Trio


Intermission:

UCI 30-4-1984  at Interfaith

“Hồn Vọng Phu” String duet by Vinh Phạm Giao Vũ

UCI-VSA on-campus activities 1982-1990

UCI-VSA on-campus activities 1982-1990

(VSA Reception’82, 30/4/84/ Tet festival’83, 84 & 89)

  • UCI Days (Part 1)

  • UCI Days (Part 2)
  • 1990 UCI Asian Heritage Week

UCI VSA Van Nghe Tet 1989

Part 1: Mini Hoi Cho Tet before main show

Part 2: Hop Ca “Ly Ruou Mung”

Part 3: Ngu Ca “Dai Pha Quan Thanh”

UCI-VSA Quan Nho Fall 1988 – Videos

Part 1:

Part 2:

Part 3:

UCI-VSA Quan Nho Fall 1990 – Videos

Part 1: Featuring UCI Band

Part 2:

 

UCI-VSA Tet Festival 1983 – More Videos

Sau đây là hình ảnh hội chợ tết 1983  do các anh chị em sinh viên UCI thực hiện.  Mời các bạn thưởng thức

(All performances were recorded from UCI-VSA Tet Festival 1983  by UCI-Vietnamese Students.)

1983 UCI-VSA Tet Preparation

1983 UCI-VSA Hội Chợ Tết

Mời các bạn thưởng thức vũ khúc “Mười Thương” do những bông hồng UCI-VSA trình diễn trong buổi sinh hoạt đón mừng xuân 1983 gồm có: Yến-Chi, Nguyệt(Ròm), Thúy-Hà, Bảo-Châu, Hà, & Phượng.

Ban hợp ca UCI-VSA trong nhạc phẩm “Đón Xuân”

Ban hợp ca UCI-VSA trong nhạc phẩm “Việt Nam, Việt Nam”

Ban hợp ca UCI-VSA trong nhạc phẩm “Vua Quang Trung Đạt Phá Quân Thanh”

“Trường Làng Tôi” performed by Hòa & Thanh Phương & Vinh

UCI-VSA Tet Festival 1983 – “10 Thuong & Don Xuan”

All performances were recorded from UCI-VSA Tet Festival 1983  by UCI-Vietnamese Students.

Mời các bạn thưởng thức vũ khúc “Mười Thương” do những bông hồng UCI-VSA trình diễn trong buổi sinh hoạt đón mừng xuân 1983 gồm có: Yến-Chi, Nguyệt(Ròm), Thúy-Hà, Bảo-Châu, Hà, & Phượng.

Ban hợp ca UCI-VSA trong nhạc phẩm “Đón Xuân”