“Tinh Yeu & Nhan Loai” Tam Tau That Tinh UCI-VSA (1987)

“Tam Tấu Thất Tình” Performed by Tân, Thịnh  Tú during 1987’s OCC Văn Nghệ “Tình Yêu & Nhân Loại”

Part 1:

Part 2:

UCI-VSA Van Nghe Tet 1989

UCI-VSA Van Nghe Tet 1989

Part 1:

Part 2:

Part 3:

Part 4:

UCI-VSA Post-Election Activities (1982, 1983)

UCI-VSA Post-Election Activities in 1982, 1983

1982 Post-Election Gathering

“Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà” performed by Chị Bích Liên at Post UCI-VSA Reception in 1983

UCI-VSA 1984 Tet Festival & 30-4

UCI-VSA 1984 Tet Festival Introduction:

UCI-VSA 1984 Tet Festival Skit:

“Hội Trùng Dương” performed by UCI-VSA Trio


Intermission:

UCI 30-4-1984  at Interfaith

“Hồn Vọng Phu” String duet by Vinh Phạm Giao Vũ

UCI-VSA on-campus activities 1982-1990

UCI-VSA on-campus activities 1982-1990

(VSA Reception’82, 30/4/84/ Tet festival’83, 84 & 89)

  • UCI Days (Part 1)

  • UCI Days (Part 2)
  • 1990 UCI Asian Heritage Week

UCI VSA Van Nghe Tet 1989

Part 1: Mini Hoi Cho Tet before main show

Part 2: Hop Ca “Ly Ruou Mung”

Part 3: Ngu Ca “Dai Pha Quan Thanh”

UCI-VSA Quan Nho Fall 1988 – Videos

Part 1:

Part 2:

Part 3: