In Memoriam

Some of our UCI friends had passed.  And they will always be remembered…

“You didn’t deserve what you went through,
So He gave you rest.
God’s garden must be beautiful,
He only takes the best.”
Anon

Gío vô tình gío thổi,
những chiếc lá vàng rơi… 😦

Thôi nhé! Các bạn hãy ngủ yên… Một giấc ngủ hiền hòa, hết những lo lắng, hết bao muộn phiền và khó khăn của cuộc sống. Những hình ảnh & kỷ niệm thân thương sẽ mãi mãi còn ghi lại trong niềm thương mến của tất cả các bạn thân hữu UCI-VNA.

Hẹn ngày gặp lai.

Dr-page0001(1)Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: